Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konkurs na kandydata na stanowisko kierownika w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji (Head of the ,,Pedagogical Development” Unit) w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Office of the Secretary-General of the European Schools) w Brukseli (OSG) – 1 etat.

Szczegóły w poniższym załączniku:

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji (Head of the ,,Pedagogical Development” Unit) w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Office of the Secretary-General of the European Schools) w Brukseli (OSG) – 1 etat