Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Record your file rating

File: Waloryzacja edukacyjna województwa małopolskiego na podstawie wyników egzaminacyjnych z przedmiotó
  • Please do not vote for the same resource more than once.
  • The scale is 1 - 10, with 1 being poor and 10 being excellent.
  • Please be objective, if everyone receives a 1 or a 10, the ratings aren't very useful.
  • Do not vote for your own resource.