Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Listing - Category View

Main : Zamówienia publiczne : 
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Ogłoszenie przetargu    Popular
Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, które obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze
i dostawach przesyłek (w większości poufnych) pomiędzy OKE i szkołami oraz innymi instytucjami na terenie wyżej wymienionych województw. Świadczenie tych usług związane jest ze statutową działalnością OKE oraz realizacją projektu w ramach Działania 2.2 SPORZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ver:    Date: 16.02.2007   Rating: 0.00   1380     192,00 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Ogłoszenie o wyborze oferty    Popular
Ogłoszenie o wyborze oferty
Ver:    Date: 12.02.2007   Rating: 0.00   1442     39,50 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  SIWZ - biuletyny    Popular
SIWZ - biuletyny
Ver:    Date: 09.02.2007   Rating: 0.00   1425     151,00 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Załączniki do SIWZ - biuletyny    Popular
Załączniki do SIWZ - biuletyny
Ver:    Date: 09.02.2007   Rating: 0.00   1218     43,31 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Ogłoszenie o zamówieniu - biuletyny    Popular
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług drukowania broszur – biuletynów informacyjnych o egzaminach w 2007 r. oraz druk materiałów dla egzaminatorów wraz z dostarczeniem ich do wskazanych miejsc na terenie trzech województw objętych działaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
Ver:    Date: 09.02.2007   Rating: 0.00   1551     94,00 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |