Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Listing - Category View

Main : Zamówienia publiczne : 
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Przetarg nieograniczony - kserokopie 2006    Popular
Przedmiot zamówienia:
- wykonanie usług fotokopiowania materiałów szkoleniowych dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów, w ramach realizacji projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych materiałów służących wypełnieniu zadań statutowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przez okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ver:    Date: 23.12.2005   Rating: 0.00   1516     995,77 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty malarskie    Popular
Przedmiot zamówienia: Wykonanie powłok malarskich i prac remontowych w wynajmowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie pomieszczeniach, należących do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków – Nowa Huta.
Ver:    Date: 22.11.2005   Rating: 0.00   1589     54,50 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - sprzęt komputerowy    Popular
Przedmiot zamówienia: dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w VIII odrębnych częściach służących realizacji zadań statutowych OKE w Krakowie, oraz zadań wynikających z realizacji projektu SPORZL finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ver:    Date: 22.11.2005   Rating: 0.00   1656     150,50 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Ogłoszenie o zamówieniu    Popular
Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie do druku, druk oraz konfekcjonowanie materiałów pomocniczych
i dydaktycznych do doskonalenia nauczycieli i uczniów przygotowujących się do egazminu maturalnego na terenie trzech województw objętych działaniem OKE w Krakowie.
Ver:    Date: 26.10.2005   Rating: 0.00   1667     55,00 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE (ustna matura 2006)    Popular
WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE
W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
Ver:    Date: 21.10.2005   Rating: 0.00   2036     53,50 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |