Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu zawodowego w roku 2024

Wersja do Wydruku

Szanowna Pani Egzaminator/Szanowny Panie Egzaminatorze,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zaprasza na obowiązkowy kurs doszkalający dla egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego. Kurs składa się z  dwóch modułów:

  • I moduł dotyczący przepisów prawa, realizowany w formie kursu na platformie Moodle – Egzaminatorzy (4 godziny.),
  • II moduł – ćwiczenia praktyczne, realizowany w formie stacjonarnej (8 godz.).

Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla egzaminatorów egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub egzaminu zawodowego wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez OKE Kraków, którzy nie brali udziału w doszkoleniach w roku 2022/2023.

Wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r.

Wersja do Wydruku