Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Serwis dla dyrektora szkoły

wejście do serwisu

Korzystanie z wymienionych poniżej serwisów jest możliwe po kliknięciu linku i zalogowaniu się kodem i hasłem.

  1. Aktualizacja danych o szkole.
  2. Zgłaszanie uczniów w "Edycja danych uczniów".
  3. Prezentacja wyników uczniów.
  4. Hasła uczniów.
  5. Raport Wniosków. 
  6. Materiały.

Opis działania serwisów

1. Aktualizacja danych o szkole.

Formularz służy do aktualizacji danych o szkole. Umożliwia on edycję danych, zapisanie dodatkowych informacji oraz wysłanie ich do OKE. Konieczne jest wydrukowanie papierowej wersji formularza, potwierdzenie zmian pieczątką i podpisem dyrektora szkoły oraz wysłanie listem poleconym do OKE Kraków. Po otrzymaniu wydruku pracownik OKE dokona aktualizacji danych w bazie i po kilku dniach pojawią się one na stronie internetowej.

UWAGA:  Należy logować się kodem zespołu szkół (jeżeli szkoła jest w zespole lub zmiana dotyczy zespołu). W przeciwnym przypadku nie będzie widoczne pole wyboru „Lokalizacja”.

2. Zgłaszanie uczniów.

W serwisie jest możliwe zgłaszanie uczniów do sesji egzaminacyjnych oraz edycja danych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów.

3. Prezentacja wyników uczniów i szkół.

4. Hasła uczniów.

Serwis umożliwia pobranie indywidualnych haseł dla uczniów potrzebnych do zalogowania się w "Serwisie dla ucznia". Po zalogowaniu uczeń może sprawdzić swoje dane osobowe oraz egzaminy do których przystępuje.

5. Raport Wniosków.

Serwis daje wgląd w listę dokumentów elektronicznych przysłanych do OKE np: Aktualizacji danych o szkole.

6. Materiały.

Część serwisu umożliwiająca publikację różnorodnych materiałów przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

  • Wersja do Wydruku