Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Struktura OKE

Dyrekcja

dyrektor - Lech Gawryłow   LG

wicedyrektor - dr Maria Krystyna Szmigel   KS

Wydziały

1. Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego (WEZKO)

kierownik wydziału - Jerzy Matwijko   

  • Pracownia Egzaminu Ósmoklasisty (PEO)
  • Pracownia Matur (PM)
  • Pracownia Języków Obcych (PJO)

2. Wydział Egzaminów Zawodowych (WEZ)

kierownik wydziału - Elżbieta Araminowicz   

  • Pracownia Organizacji Egzaminów Zawodowych (POEZ)
  • Pracownia Przygotowania Arkuszy Egzaminacyjnych (PPAE)

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA)

kierownik wydziału - Małgorzata Kuźniak-Stankowska   

  • Pracownia Organizacji Egzaminów (POE)
  • Pracownia Organizacji Szkoleń i Egzaminów Eksternistycznych (POSEE)
  • Pracownia Informatyczna (PI)
  • Zespół Administracyjno-Obsługowy (ZAO)

4. Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

kierownik wydziału - Renata Głogowska

oraz

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych (PAWE)

kierownik pracowni - Anna Rappe   

 

Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków – poniedziałek 1330 - 1530

 

oke

 

  • Wersja do Wydruku