Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Prawo oświatowe

§ Sprawy dotyczące egzaminatorów oraz kandydatów na egzaminatorów regulują następujące akty prawne:

 

  • Wersja do Wydruku