Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2019

Historia i wiedza o społeczeństwie – 10.04.2019 r.
GH-H1-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GH-H2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GH-H4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GH-H5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GH-H7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GH-H8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 10.04.2019 r.
GH-P1-192 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GH-P2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GH-P4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GH-P5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GH-P7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GH-P8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 11.04.2019 r.
GM-P1-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GM-P2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GM-P4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GM-P5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GM-P7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GM-P8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka – 11.04.2019 r.
GM-M1-192 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GM-M2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GM-M4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GM-M5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GM-M7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GM-M8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 12.04.2019 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P1-192 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P1-192 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P1-192 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
GW-P1-192 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P2-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P2-192 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P4-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P5-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-192 Język angielski + zasady oceniania
GN-P7-192 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-P7-192 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P8-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P8-192 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X

GA-R1-192 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R1-192 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GE-R1-192 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R1-192 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R1-192 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GW-R1-192 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R2-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R4-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R5-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-192 Język angielski + zasady oceniania
GN-R7-192 Język niemiecki + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-192 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

 

  • Wersja do Wydruku