Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu maturalnego w 2013 roku

7 maja 2013

Język polski: Wiedza o tańcu:

8 maja 2013

Matematyka: Historia muzyki:

9 maja 2013

Język angielski:

Biorąc pod uwagę pojawiające się sygnały, że niektórzy zdający egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zinterpretowali polecenie do zadania 4. w taki sposób, że umieszczali odpowiedzi pod fragmentami tekstu, a nie nad nimi, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjął decyzję, że w zadaniach 4.2.–4.7. – niezależnie od tego, czy zdający wpisał poprawną odpowiedź przed danym fragmentem, czy też po nim – odpowiedź zostanie uznana. W przypadku zadania 4.1. każdy zdający otrzyma 1 punkt. System informatyczny jest przygotowany na takie rozwiązanie.


10 maja 2013

Matematyka: Język polski

13 maja 2013

Wiedza o społeczeństwie: Filozofia:

14 maja 2013

Chemia: Geografia:

16 maja 2013

Język białoruski: Język litewski: Język łemkowski: Język ukraiński: Język kaszubski:

17 maja 2013

Biologia: Historia:

20 maja 2013

Fizyka i astronomia: Język łaciński i kultura antyczna:

Stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zadania 6.1 w arkuszu z fizyki i astronomii dla poziomu rozszerzonego


21 maja 2013

Język niemiecki:

22 maja 2013

Informatyka: Historia sztuki:

Uprzejmie informujemy, że w zadaniu 2. w arkuszu z informatyki na poziomie rozszerzonym na etapie formatowania i przygotowywania materiału do druku w punkcie trzecim algorytmu przypadkowo wprowadzona została cyfra 1.
W związku z powyższym zadanie zostaje unieważnione.


23 maja 2013

Język rosyjski:

24 maja 2013

Język francuski:

27 maja 2013

Język hiszpański:

28 maja 2013

Język włoski:

  • Wersja do Wydruku