Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu maturalnego w 2015 roku

Formuła do 2014 Formuła od 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
Wiedza o tańcu
MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz  
MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Matematyka
MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
  Język łaciński i kultura antyczna
MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  
  Język angielski
MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 1 MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 2 + transkrypcja MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja
  Biologia
MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  
   
 Wiedza o społeczeństwie
MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  
Fizyka
MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Filozofia 
MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  
 Język niemiecki
MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 1. MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących
MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 2. + transkrypcja MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących
  MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja
 Geografia
MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza Załącznik – barwny załącznik do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza  
Historia muzyki 
MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Język rosyjski
MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz  + transkrypcja
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 1. MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  + transkrypcja
MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 2 + transkrypcja  
Chemia
MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Historia Sztuki
MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Język francuski
MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz  + transkrypcja
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 1. MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  + transkrypcja
MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 2 + transkrypcja MDF-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja
MDF-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny - arkusz  + transkrypcja  
Informatyka
MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I  
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II  
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II  
Historia
MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  
Język hiszpański
MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 1. MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja
MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 2 + transkrypcja MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja  
Język włoski
MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 1 MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + transkrypcja
MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz część 2 + transkrypcja  
Język białoruski
  MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
  MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język kaszubski
  MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język litewski
  MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
  MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język łemkowski
  MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język ukraiński
  MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
  MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

 

  • Wersja do Wydruku