Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu maturalnego w 2016 roku

 

Formuła do 2014 Formuła od 2015

Język polski

MPO-P1_1P-162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
MPO-P1_1P-162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-162 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania MPO-R1_1P-162 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA-P1_1P-162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MMA-P1_1P-162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
  MKL–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Biologia
MBI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania  
Wiedza o społeczeństwie
MWO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania  
Filozofia
  MFI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Fizyka
MFA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania  
Geografia
MGE–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza
 
 
MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza
Historia muzyki
  MHM–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Chemia
MCH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania  
Historia Sztuki
MHS–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania  
Informatyka
MIN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część I + zasady oceniania MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN–P2_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część II MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
 
MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Historia
MHI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania  
Język kaszubski
  MOK–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski
  MOZ–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język litewski
  MOL–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Język ukraiński
  MOU–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Język białoruski
  MOB–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) +transkrypcja + zasady oceniania MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1 + zasady oceniania MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJA–R1_7P–162 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD–R1_1A–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język niemiecki
MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) +transkrypcja + zasady oceniania MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1 + zasady oceniania MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MND–R1_1N–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
Język rosyjski
MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1 + zasady oceniania MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania  
Język francuski
MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1 + zasady oceniania MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MFD–R1_1F–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język hiszpański
MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MHD–R1_1H–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1 + zasady oceniania MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
  • Wersja do Wydruku