Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Historia i wiedza o społeczeństwie – 23.04.2014 r.

Język polski – 23.04.2014 r.


Przedmioty przyrodnicze – 24.04.2014 r.

Matematyka – 24.04.2014 r.


Język obcy nowożytny – 25.04.2014 r.

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A (G-1) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (G-2) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (G-4) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (G-5) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7) Poziom podstawowy
Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

Zestawy zadań dla z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A (G-1) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (G-2) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (G-4) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (G-5) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7) Poziom rozszerzony
Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

  • Wersja do Wydruku