Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2016 r.

GH-H1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GH-H2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GH-H4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GH-H5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GH-H7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GH-H8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 18.04.2016 r.

GH-P1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GH-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GH-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GH-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GH-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GH-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania


Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2016 r.

GM-P1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GM-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GM-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GM-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GM-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GM-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka – 19.04.2016 r.

GM-M1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GM-M2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GM-M4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GM-M5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GM-M7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GM-M8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania


Język obcy nowożytny – 20.04.2016 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P1-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P1-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-P1-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania
GW-P1-162 Język włoskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-162 Język angielskitranskrypcja + zasady oceniania
GF-P2-162 Język francuskitranskrypcja + zasady oceniania
GE-P2-162 Język hiszpańskitranskrypcja + zasady oceniania
GN-P2-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-P2-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-162 Język angielskitranskrypcja + zasady oceniania
GF-P4-162 Język francuskitranskrypcja + zasady oceniania
GN-P4-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-P4-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-162 Język angielskitranskrypcja + zasady oceniania
GN-P5-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P5-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-162 Język angielski + zasady oceniania
GN-P7-162 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-P7-162 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-P8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-162 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R1-162 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GE-R1-162 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R1-162 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R1-162 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GW-R1-162 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-R2-162 Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
GF-R2-162 Język francuskitranskrypcja  + zasady oceniania
GN-R2-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-R2-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-162 Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
GF-R4-162 Język francuskitranskrypcja  + zasady oceniania
GN-R4-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-R4-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-162 Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
GN-R5-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-R5-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-162 Język angielski + zasady oceniania
GN-R7-162 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-R7-162 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

  • Wersja do Wydruku