Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2018 r.
GH-H1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady  oceniania
GH-H2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady  oceniania
GH-H4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady  oceniania
GH-H5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt  + zasady  oceniania
GH-H7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących  + zasady  oceniania
GH-H8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Język polski – 18.04.2018 r.
GH-P1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X  + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady  oceniania
GH-P2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady  oceniania
GH-P4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt  + zasady oceniania
GH-P5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady  oceniania
GH-P7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących  + zasady  oceniania
GH-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2018 r.
GM-P1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady  oceniania
GM-P2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera +  zasady  oceniania
GM-P4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady  oceniania
GM-P5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady  oceniania
GM-P7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady  oceniania
GM-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Matematyka – 19.04.2018 r.
GM-M1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady  oceniania
GM-M2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady  oceniania
GM-M4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady  oceniania
GM-M5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady  oceniania
GM-M7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady  oceniania
GM-M8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.04.2018 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P1-182 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P1-182 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P1-182 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
GW-P1-182 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P2-182 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P2-182 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P2-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P2-182 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P4-182 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P4-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P4-182 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P5-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-182 Język angielski + zasady oceniania
GN-P7-182 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-P7-182 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-182 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-P8-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P8-182 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-182 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R1-182 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GE-R1-182 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R1-182 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R1-182 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GW-R1-182 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R2-182 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R2-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-182 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GF-R4-182 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R4-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-182 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-R5-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-182 Język angielski + zasady oceniania
GN-R7-182 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-R7-182 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R8-182 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

  •  
  • Wersja do Wydruku