Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze próbne egzaminu ósmoklasisty 2020

Język polski

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja X

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_660)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla cudzoziemców (OPOP_C00)

Matematyka

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100) _wersja X

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (OMAP_660)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla cudzoziemców (OMAP_C00)

Język angielski

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100) _wersja X

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJAP_660)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Język francuski

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)_wersja X

Język hiszpański

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)

Język niemiecki

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100) _wersja X

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)

Język rosyjski

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100) _wersja X

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP_700)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)

Język włoski

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100) _wersja X

  • Wersja do Wydruku