Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin ósmoklasisty 2021

 

Język polski (25.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-200-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16pkt (OPOP-400-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24kt (OPOP-500-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-700-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OPOP-900-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
(OPOP-Q00-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 
(OPOP-C00-2105)
 
 
Matematyka (26.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP-100-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-200-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16pkt (OMAP-400-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24kt (OMAP-500-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-700-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OMAP-900-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
(OMAP-Q00-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 
(OMAP-C00-2105)
 
Język angielski (27.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-200-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16pkt (OJAP-400-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24pkt (OJAP-500-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-700-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJAP-900-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
(OJAP-Q00-2105)
 
Język francuski (27.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP-100-2105)
 
Język hiszpański (27.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP-100-2105)
 
Język niemiecki (27.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP-100-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP-200-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16pkt (OJNP-400-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24pkt (OJNP-500-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP-700-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-800-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJNP-900-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
(OJNP-Q00-2105)

 

Język rosyjski (27.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP-100-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP-200-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 16pkt (OJRP-400-2105)
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących - czcionka 24pkt (OJRP-500-2105)
 
 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP-800-2105)
 
 
Język włoski (27.05.2021)
 
Arkusz standardowy oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP-100-2105)

 

  • Wersja do Wydruku