Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Gdzie są publikowane przykładowe arkusze egzaminacyjne?‎

• Przykładowe arkusze egzaminacyjne są zamieszczone w informatorach o egzaminach eksternistycznych, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

• Arkusze egzaminacyjne mogą być przesłane zdającemu na jego indywidualną prośbę.

  • Wersja do Wydruku