Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Dla kogo jest przeprowadzany egzamin?

• Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się, aby umożliwić ‎ukończenie szkoły osobom dorosłym (ukończyły 18 lat), które decydują się na samodzielne ‎przygotowanie do egzaminów.

  • Wersja do Wydruku