Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Z jakiego zakresu zdaje się egzaminy?

• Z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

• Z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego

• Z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

• Z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia

  • Wersja do Wydruku