Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Czy wyniki egzaminu są ostateczne?

• Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniających karty punktowania.

• Wynik egzaminu eksternistycznego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna.

• Wyniki egzaminów eksternistycznych są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

  • Wersja do Wydruku