Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Jakie dokumenty otrzymuje osoba, która zdaje egzamin eksternistyczny?

Zdający otrzymuje pisemną informację o wynikach egzaminów po każdej sesji egzaminacyjnej: 

  • w listopadzie, po sesji jesiennej;
  • w marcu, po sesji zimowej.

 

  • Wersja do Wydruku