Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Gdzie przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne?

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieszcza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o miejscach, w których przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej.

• Miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w województwach lubelskim, małopolskim i podkarpackim wyznacza Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

  • Wersja do Wydruku