Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Z jakich materiałów i przyborów można korzystać na egzaminach eksternistycznych?

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej jest ogłaszany nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

  • Wersja do Wydruku