Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Gdzie znajdziemy informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych?

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w danym roku jest ogłaszana nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

  • Wersja do Wydruku