Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny – Test diagnostyczny – wrzesień 2022

Język polski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2209, MPOP-P2-200-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-P1-300-2209, MPOP-P2-300-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-P1-400-2209, MPOP-P2-400-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MPOP-P1-660-2209, MPOP-P2-660-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2209, MPOP-P2-700-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2209, MPOP-P2-Q00-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2209, MPOP-P2-Z00-2209)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Matematyka

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MMAP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJAP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących - czcionka 16 pkt. (MJFP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJFP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt(MJHP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJHP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt. (MJNP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJNP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt. (MJRP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJRP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język włoski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-100-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt. (MJWP-P0-400-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJWP-P0-660-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2209)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta Odpowiedzi
 3. Mp3
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Wersja do Wydruku