Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny – Test diagnostyczny – grudzień 2022

Biologia– poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MBIP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MBIP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MBIP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MBIP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MBIP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Rysunki
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MBIP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MBIP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MBIP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Chemia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MCHP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MCHP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MCHP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MCHP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MCHP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Rysunki
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MCHP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MCHP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MCHP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Filozofia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MFIP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MFIP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MFIP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MFIP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MFIP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MFIP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MFIP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MFIP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Fizyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MFAP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MFAP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MFAP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MFAP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MFAP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Rysunki
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MFAP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MFIP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MFAP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Geografia– poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MGEP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Mapa
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MGEP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Mapa
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MGEP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Mapa
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MGEP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Legenda
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MGEP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MGEP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Mapa
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MGEP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Legenda
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MGEP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Mapa
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Historia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MHIP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHIP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MHIP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MHIP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MHIP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MHIP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHIP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MHIP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Historia muzyki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MHMP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady nutowe
 4. Przykłady dźwiękowe
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHMP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady nutowe
 4. Przykłady dźwiękowe
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MHMP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady nutowe
 4. Przykłady dźwiękowe
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MHMP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady nutowe
 4. Przykłady dźwiękowe
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MHMP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady dźwiękowe
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHMP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady nutowe
 4. Przykłady dźwiękowe
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MHMP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Przykłady nutowe
 4. Przykłady dźwiękowe
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Historia sztuki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MHSP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHSP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MHSP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MHSP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MHSP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHSP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Informatyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MINP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MINP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MINP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MINP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MINP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MINP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MINP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MINP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Dane
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język polski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2212, MPOP-P2-100-2212, MPOU-P1-100-2212, MPOU-P2-100-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz 1 - Test. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 6. Arkusz 2 - Wypracowanie
 7. Karta odpowiedzi
 8. Arkusz 2 - Wypracowanie . Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 9. Karta odpowiedzi
 10. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2212, MPOP-P2-200-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących  (MPOP-P1-400-2212, MPOP-P2-400-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MPOP-P1-660-2212, MPOP-P2-660-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2212, MPOP-P2-700-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2212, MPOP-P2-Q00-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2212, MPOP-P2-Z00-2212)

 1. Arkusz 1 - Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 - Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język polski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MPOP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących  (MPOP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących  (MPOP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MPOP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJLP-R0-100-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJLP-R0-200-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJLP-R0-300-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJLP-R0-400-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJLP-R0-660-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJLP-R0-700-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJLP-R0-Q00-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJLP-R0-Z00-2212)
 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język białoruski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMBB-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język białoruski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMBB-R0-100-2212)

 1. rkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język kaszubski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMKK-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hebrajski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMHH-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hebrajski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMHH-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język litewski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMLL-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język litewski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMLL-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język łemkowski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMZZ-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMNN-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMNN-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język ukraiński – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMUU-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język ukraiński – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMUU-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Matematyka – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2212, MMAU-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących  (MMAP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących  (MMAP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MMAP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Rysunki
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MMAP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Matematyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MMAP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących  (MMAP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących  (MMAP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MMAP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Rysunki
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MMAP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MWOP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MWOP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MWOP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MWOP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MWOP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MWOP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MWOP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MWOP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język angielski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi dla obywateli Ukrainy
 5. Transkrypcja nagrań
 6. Mp3
 7. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 8. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJAP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJAP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język angielski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJAP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJAP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język angielski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAA-D0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język francuski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJFP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJFP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJFP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język francuski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJFP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJFP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJFP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język francuski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFF-D0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hiszpański – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJHP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJHP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJHP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hiszpański – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJHP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJHP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJHP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hiszpański – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHH-D0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJNP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJNP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJNP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJNP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJNP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJNP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNN-D0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język rosyjski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi dla obywateli Ukrainy
 5. Transkrypcja nagrań
 6. Mp3
 7. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 8. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJRP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJRP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJRP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język rosyjski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJRP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJRP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJRP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język rosyjski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRR-D0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język włoski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJWP-P0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJWP-P0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJWP-P0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język włoski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-R0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-R0-200-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-R0-300-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJWP-R0-400-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJWP-R0-660-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-R0-700-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-R0-Q00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJWP-R0-Z00-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język włoski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWW-D0-100-2212)

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Wersja do Wydruku