Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze gimnazjum 2012

Historia i WOS – 24.04.2012 r.

GH-H1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-H4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GH-H7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-H8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Język polski – 24.04.2012 r.

GH-P1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową+ odpowiedzi
GH-P4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GH-P7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-P8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim+ odpowiedzi


Przedmioty przyrodnicze – 25.04.2012 r.

GM-P1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GM-P4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GM-P7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GM-P8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Matematyka – 25.04.2012 r.

GM-M1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GM-M4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GM-M7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GM-M8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Język obcy nowożytny – 26.04.2012 r.

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom podstawowy
Język angielski  + transkrypcja  + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4) Poziom podstawowy
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
Język rosyjski

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja   + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja  + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom podstawowy
Język angielski   + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom rozszerzony
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4) Poziom rozszerzony
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja  + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom rozszerzony
Język angielski   + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

  • Wersja do Wydruku