Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja dla członków zespołów nadzorujących dot. procedur przeprowadzania egzaminu