Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze - Egzamin ósmoklasisty 2021

Arkusze z egzaminu ósmoklasisty 2021 znajdują się w zakładce "Arkusze egzaminacyjne" -> "Egzamin ósmoklasisty" -> "Egzamin ósmoklasisty 2021".