Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Test diagnostyczny EM 2023 - grudzień 2022

Aktualizacja harmonogramu testu diagnostycznego (wprowadza się zmiany dotyczące terminu przeprowadzania testu diagnostycznego z geografii na poziomie rozszerzonym oraz fizyki na poziomie rozszerzonym)

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Arkusze egzaminacyjne - Test diagnostyczny - grudzień 2022