Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konkurs na kandydatów na nauczyciela w szkołach Europejskich: Luksemburg i Bruksela

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), w Luksemburgu (Luksemburg I). Konkursy dotyczą przedmiotów: matematyka, chemia, język polski, wychowanie fizyczne, biologia, fizyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.

Załączniki wraz z oświadczeniem.