Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
File Listing - Category View

Main : Zamówienia publiczne : 
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Zawiadomienie o wyborze oferty - Product Owner    Popular
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy do pełnienia funkcji Product Owner'a w projekcie "Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych"
Ver:    Date: 19.09.2019   Rating: 0.00   32     503,15 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Informacja z otwarcia ofert    Popular
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług Product Owner'a
Ver:    Date: 17.09.2019   Rating: 0.00   25     489,45 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Załączniki do SIWZ - Product Owner-2019    Popular
Załączniki do SIWZ do poprawnego sporządzenia oferty
Ver:    Date: 13.09.2019   Rating: 0.00   29     1,23 MB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Załączniki do SIWZ - Product Owner-2019    Popular
Załączniki do SIWZ dla poprawnego złożenia oferty na świadczenie usług Product Ownera
Ver:    Date: 09.09.2019   Rating: 0.00   30     1,23 MB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  SIWZ w spostępowaniu - Product Owner-2019    Popular
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na świadczenie usługi Product Owner'a
Ver:    Date: 09.09.2019   Rating: 0.00   47     611,81 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |