Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
File Listing - Category View

Main : Zamówienia publiczne : 
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi kurierskie 2020    Popular
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usług kurierskich w 2020 r. na rzecz OKE w Krakowie.
Ver:    Date: 06.12.2019   Rating: 0.00   55     388,21 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Zawiadomienie o wyborze oferty - film EFS 2019    Popular
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na produkcję filmu promocyjnego EFS
Ver:    Date: 04.12.2019   Rating: 0.00   47     864,20 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Załączniki do SIWZ - usługi kurierskie 2020    Popular
Załączniki do poprawnego sporządzenia oferty na świadczenie usług kurierskich w 2020 r.
Ver:    Date: 28.11.2019   Rating: 0.00   49     99,03 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  SIWZ w postępowaniu - usługi kurierskie 2020    Popular
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dot. świadczenia usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w 2020 r.
Ver:    Date: 28.11.2019   Rating: 0.00   53     1,15 MB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Ogłoszenie o zamówieniu - usługi kurierskie 2020    Popular
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi kurierskie 2020 dostępne również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 629479-N-2019 z dnia 2019-11-28 r
Ver:    Date: 28.11.2019   Rating: 0.00   59     132,00 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |