Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Materiały pomocnicze przed egzaminem ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

w zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale O egzaminie zamieściliśmy materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz matematyki. Materiał zawiera też wskazówki jak pracować z arkuszem egzaminacyjnym.

Bezpośredni dostęp do prezentowanych materiałów - tutaj.

Materiały szkoleniowe dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych (PZE)

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały przygotowane i zamieszczone w systemach informatycznych materiały szkoleniowe dla PZE: prezentacje, instrukcje i listy kontrolne dotyczące przygotowania i przeprowadzenia egzaminów:

- egzamin maturalny w systemie OBIEG,

- egzamin ósmoklasisty w systemie SIOEO.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami i wykorzystanie ich podczas szkoleń i organizacji egzaminów.

25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej.

Wersja do Wydruku

Dotyczy to tylko osób, które:

1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są  zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.