Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów oraz Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół podstawowych w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na spotkanie on-line: 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 poświęcone przygotowaniu i organizacji egzaminu ósmoklasisty w tym roku. Szczegóły dotyczące programu spotkania oraz rejestracji na spotkanie podamy 26 kwietnia w systemie SIOEO.

Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wersja do Wydruku

Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

W zakładkach: Egzamin maturalny oraz Egzamin ósmoklasisty w dziale organizacja zostały zamieszczone najnowsze aktualizacje biuletynów: Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu … wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i organizację egzaminów zgodnie z opisanymi procedurami.