Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdz. kwal. w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020

Wersja do Wydruku

Informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania świadectw i dyplomów (Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku – Aktualizacja z dnia 11.03.2020 r.)

Jeżeli będzie to możliwe, dokumenty zostaną dostarczone między 26 a 31 marca 2020 r. Dokładne daty i sposób przekazania zostaną podane w terminie późniejszym.

Zmianie ulega również termin złożenia deklaracji dla osób, które nie zdały egzaminu i chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Deklaracje mogą składać do 31 marca.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której będą ukazywać się kolejne komunikaty.

W dniu 20 marca 2020 r. planowane jest przekazanie wyników egzaminów dla Dyrektorów szkół w formie elektronicznej:

  • kwalifikacji jednoliterowych w serwisie SMOK
  • kwalifikacji dwuliterowych za pomocą systemu SIOEPKZ

Informacja o ograniczeniu kontaktu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, informuję, że od 16 marca 2020 r. aż do odwołania, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogranicza kontakty z osobami z zewnątrz.

Zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw i przesyłanie wszelkich dokumentów drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą.

Dziękujemy za zrozumienie.

Szybka powtórka przed egzaminem

Wersja do Wydruku

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będziemy publikować zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII
  • zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności.

Przez pierwsze dwa dni w zeszycie zadań oprócz samych zadań będą wskazówki, jak zadania rozwiązywać („Pomagamy rozwiązać…”), a w zeszycie z odpowiedziami – wyjaśnienia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, przykładowe zadania otwarte.
Zadania będziemy publikować w niniejszym artykule codziennie około godziny 9:00, natomiast rozwiązania – około godziny 15:00.

Odwołanie konferencji dla dyrektorów szkół

Wersja do Wydruku

Informujemy, że zaplanowane konferencje szkoleniowe dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego nie odbędą się. Komunikat w sprawie zmiany formy konferencji oraz dostępu do materiałów szkoleniowych ukaże się na początku przyszłego tygodnia na stronie internetowej OKE w Krakowie.

Odwołane są także szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Liczymy na zrozumienie wszystkich, którzy planowali udział w naszych corocznych spotkaniach.

 

Dyrekcja i pracownicy OKE w Krakowie