powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  sobota, 25-03-2017 godz. 14:32  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - przykładowe zestawy zadań i arkusze egzaminacyjne (wtorek, 25-02-2014 godz. 13:25   Odsłon: 5,619)

Informacja na temat zestawów zadań i arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów i absolwentów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zgodnie z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) oraz absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (komunikat dotyczący sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, komunikat dotyczący egzaminu maturalnego), dla uczniów oraz absolwentów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, od roku szkolnego 2013/2014 opracowywane będą zestawy zadań oraz arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Zapraszamy na Konferencję "Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia" (środa, 19-02-2014 godz. 10:16   Odsłon: 2,414)

Zapraszamy na Konferencję „Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia”, która odbędzie się w dniu 27.02.2014 w budynku V Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Powstańców Warszawy 12.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Filmy o sprawdzianie i egzaminie maturalnym w 2015 roku (niedziela, 12-01-2014 godz. 11:05   Odsłon: 5,068)

Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube są dostępne filmy o sprawdzianie w  2015 roku oraz egzaminie maturalnym z matematyki w 2015 roku. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - termin przekazania wyników - styczeń-luty 2014 (piątek, 10-01-2014 godz. 09:28   Odsłon: 10,718)

Na podstawie §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.) ogłaszam termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji styczeń-luty na dzień 28 marca 2014 r.                  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Sprawdzian 2015/ Matura 2015 - Przykładowe zestawy zadań (piątek, 13-12-2013 godz. 15:06   Odsłon: 9,136)
Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (piątek, 22-11-2013 godz. 15:37   Odsłon: 13,839)

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  • od 26 maja do 7 lipca 2014 r. (część pisemna 16 czerwca),
  • od 18 sierpnia do 17 października 2014 r. (część pisemna 8 września).

Część pisemna w obu sesjach: godz. 10:00 i 12:00.
Część praktyczna w obu sesjach: 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut - godz. 8:00 i 16:00 oraz 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut - godz. 8:00, 12:00 i 16:00.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych (piątek, 22-11-2013 godz. 12:17   Odsłon: 2,953)

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Małopolskim Kuratorem Oświaty organizuje w województwie małopolskim w dniach:
· 10 grudnia 2013 roku w Tarnowie,
· 13 grudnia 2013 roku w Krakowie
konferencje dla nauczycieli języka polskiego dotyczące zmian w egzaminie maturalnym od 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat dla dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny. (czwartek, 07-11-2013 godz. 16:05   Odsłon: 2,965)

Szanowni Państwo,
informujemy, że w systemie OBIEG, w serwisie dla dyrektorów szkół, zamieszczone zostały nowe komunikaty; prosimy o zapoznanie się z nimi.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Egzamin zawodowy - konferencje (czwartek, 31-10-2013 godz. 13:19   Odsłon: 2,900)

Zapraszamy na konferencje przedstawicieli organów prowadzących i  nadzorujących, dyrektorów szkół, centrów kształcenia praktycznego i  ustawicznego, w których w 2014 roku będzie przeprowadzony egzamin zawodowy.

Szczegółowy harmonogram spotkań

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie terminu przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wtorek, 15-10-2013 godz. 14:46   Odsłon: 3,016)

Na podstawie § 139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U.Nr 83, poz.562, z późniejszymi zmianami) ogłaszam termin przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja październik-listopad 2013 r.) do szkół/placówek na dzień 20 grudnia 2013 r.


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,09 sekund