Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informacja w sprawie odbioru kodów dla zdających, została zamieszczona w komunikatach systemów odpowiednio dla:

  • egzaminu ósmoklasisty w SIOEO,
  • egzaminu maturalnego w OBIEG,
  • egzaminu zawodowego w SMOK.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualne rozporządzenie:

Dodatkowe informacje o wytycznych MEN, CKE i GIS można uzyskać na stronie:

Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających egzamin maturalny

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że ulega zmianie data odbioru kodów kreskowych dla zdających egzamin maturalny. Zmieniona data odbioru kodów zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.