Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Informujemy, że zgodnie z planem, 4 listopada 2019 r został uruchomiony system informatyczny SIOEO do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Wejście do systemu SIOEO

Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO

Przypominamy, że działaniem koniecznym, poprzedzającym przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty do OKE w SIOEO jest grupowe zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu.

Instrukcja zgłaszania uczniów do egzaminu w systemie SIO

Spotkania szkoleniowe z dyrektorami szkół maturalnych w 2019 r.

Wersja do Wydruku

Zapraszamy dyrektorów szkół województwa małopolskiego (Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych i ich zastępców) na spotkania szkoleniowe związane z podsumowaniem egzaminów maturalnych w 2019 roku oraz przygotowaniem i organizacją egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

województwo małopolskie

Data

Godziny

Uczestnicy

Miejsce

7 listopada 2019 r.

10.00-11.30

m. Nowy Sącz, m. Tarnów

Powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, nowosądecki, proszowicki, wadowicki.

Kino Cinema City Plaza

al. Pokoju 44 Kraków

12.00-13.30

m. Kraków

Powiaty: miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tarnowski, tatrzański, wielicki.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wersja do Wydruku

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nauczycielom i pracownikom oświaty składamy
najlepsze życzenia, pomyślności w życiu osobistym,
dużo zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń
i satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Dyrekcja i pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych

Wersja do Wydruku

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji

Podczas konferencji niezbędny będzie biuletyn CKE – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – Prosimy o zabranie go ze sobą.