Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych

Wersja do Wydruku

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji

Podczas konferencji niezbędny będzie biuletyn CKE – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – Prosimy o zabranie go ze sobą.

Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

informujemy, że tak jak w zeszłym roku, dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Nie ma potrzeby wysyłania do OKE formularza zgłoszeń szkoły.

W dniu 4 listopada 2019 r. planowane jest uruchomienie przez komisję systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty (SIOEO). Do tego czasu należy zweryfikować w SIO:

  1. dane teleadresowe szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły
  2. dane uczniów w SIO przypisanych do egzaminu ósmoklasisty

oraz skompletować pozostałe dane, które należy przekazać do OKE w systemie SIOEO.

Spotkania szkoleniowe z dyrektorami szkół maturalnych w 2019 r.

Wersja do Wydruku

Zapraszamy dyrektorów szkół województwa podkarpackiego i lubelskiego (Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych) na spotkania szkoleniowe związane z przygotowaniem egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Spotkania odbędą się w trakcie trwania Salonów Maturzystów.

 

 Miasto Data Godziny Miejsce
Rzeszów

25 września

(środa)
12.30 - 14.00 Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodniczej
ul. Pigonia 1, budynek A-1 Aula
Lublin 26 września 12.00 - 14.00 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Kolegium Jana Pawła II
Lublin, al. Racławickie 14
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

 

O miejscu i terminie spotkania szkoleniowego dyrektorów szkół województwa małopolskiego poinformujemy odrębnym komunikatem.