Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Wersja do Wydruku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystosował pisma dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Poniżej, w linkach znajdują się omawiane komunikaty:

Poniżej przedstawiamy materiały dodatkowe przygotowane przez OKE w Krakowie

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdz. kwal. w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020

Wersja do Wydruku

Informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania świadectw i dyplomów (Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku – Aktualizacja z dnia 11.03.2020 r.)

Jeżeli będzie to możliwe, dokumenty zostaną dostarczone między 26 a 31 marca 2020 r. Dokładne daty i sposób przekazania zostaną podane w terminie późniejszym.

Zmianie ulega również termin złożenia deklaracji dla osób, które nie zdały egzaminu i chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Deklaracje mogą składać do 31 marca.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której będą ukazywać się kolejne komunikaty.

W dniu 20 marca 2020 r. planowane jest przekazanie wyników egzaminów dla Dyrektorów szkół w formie elektronicznej:

  • kwalifikacji jednoliterowych w serwisie SMOK
  • kwalifikacji dwuliterowych za pomocą systemu SIOEPKZ