Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja dotycząca odbioru dokumentów w POP-ach sesji czerwiec-lipiec 2019

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Zawodowych,

W systemie SMOK, w zakładce Informacje komunikaty zamieszczona została informacja dotycząca odbioru w POP-ach dokumentów sesji czerwiec-lipiec 2019 egzaminu z kwalifikacji (jedno i dwuliterowych). Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Zaproszenie do udziału w XXV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy refleksyjnych praktyków: dyrektorów, nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia, pracowników uczelni i instytucji prowadzących badania oświatowe do wymiany doświadczeń.

Tematem przewodnim XXV Krajowej Konferencji jest Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia. Podczas prezentacji referatów i dyskusji będziemy wzajemnie doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę na temat diagnozowania w procesie kształcenia. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21 września 2019 r. Osoby, które planują nadesłanie tekstów do publikacji monograficznej związanej z tematyką konferencji, prosimy o zapoznanie się z pkt. 6. komunikatu organizacyjnego nr 1.

Konferencja została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Krakowa, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN.

Bieżące informacje będą podawane na stronie www.ptde.org

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

WARSZATATY DLA NAUCZYCIELI – POBIERZ PROGRAM

Zapraszamy również na wystawę.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Wersja do Wydruku
Aktualności
  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2019 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych. 
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
  3. Terminy egzaminu:
    • Egzamin pisemny w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
    • Egzaminy ustne w dniach od 20 do 21 sierpnia 2019 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.