Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Wersja do Wydruku

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 roku

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 roku:

 

Więcej informacji na temat wyników egzaminu maturalnego znajduje się w zakładce Wyniki egzaminów.