Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Procedury i instrukcje 2016/2017

Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego:

Procedura ubiegania się o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

Informacji o sposobie rekrutowania uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminów zewnętrznych do szkół wyższego szczebla należy szukać w komunikatach Kuratorów Oświaty dotyczących terminów rekrutacji na dany rok szkolny do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji.

  • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 12-09-2017 godz. 11:27  
  • Odsłon: 1,215 Wersja do Wydruku