Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Deklaracje maturalne - matura 2019

 • NOWA FORMUŁA
  • Deklaracja_1a
  • - Deklaracja dla:
   (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019
   i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
   (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018
   (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
  • Deklaracja_1b
  • - Deklaracja dla:
   (1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 albo absolwenta technikum  z lat szkolnych 2015/2016 - 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;                                                                                                                                                         (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
   (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
   (4) osoby, która po 1 września 2018 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  • Deklaracja_1c
  • - Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
 • STARA FORMUŁA
  • Deklaracja_1d
  • - Deklaracja dla:
   (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
   (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu
   z nowych przedmiotów
  • Deklaracja_1e
  • - Deklaracja dla:
   (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
   (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
   (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

 

 • ZAŁĄCZNIK 2 - Przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent

 

 • Ostatnia Aktualizacja: piątek, 07-09-2018 godz. 13:45  
 • Odsłon: 127,305 Wersja do Wydruku