Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wydawanie zaświadczeń na wniosek organu prowadzącego

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ może złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub przez słuchaczy KKZ świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (dotyczy kwalifikacji jedno- i dwuliterowych).


UWAGA! Wnioski składane przez inne podmioty niż organ prowadzący nie będą rozpatrywane.

 

  • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 04-09-2018 godz. 12:48  
  • Odsłon: 2,621 Wersja do Wydruku