Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin ósmoklasisty – test diagnostyczny 2021

Język polski (09:00 17.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(OPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-740-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
(OPOP-820-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-840-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-870-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OPOP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103)


Matematyka (09:00 18.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(OMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-740-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
(OMAP-820-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-840-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-870-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OMAP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2103)


Język angielski (09:00 19.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(
OJAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OJAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-740-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-820-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-840-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-870-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJAP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP-Q00-2103)


Język francuski (09:00 19.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(
OJFP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJFP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJFP-500-2103)


Język hiszpański (09:00 19.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
OJHP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJHP-200-2103)


Język niemiecki (09:00 19.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
OJNP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJNP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP-Q00-2103)


Język rosyjski (09:00 19.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
OJRP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJRP-900-2103)


Język włoski (09:00 19.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
OJWP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJWP-200-2103)

  • Wersja do Wydruku