Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wydawanie zaświadczeń na wniosek organu prowadzącego 2017

Formuła 2017

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ może złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub przez słuchaczy KKZ świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Niepubliczne szkoły policealne

Placówki prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe

UWAGA! Wnioski składane przez inne podmioty niż organ prowadzący nie będą rozpatrywane.

  • Wersja do Wydruku