Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu maturalnego

Aktualności Poniżej publikujemy arkusze egzaminu maturalnego z wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2010 roku.
Wszystkie arkusze 4 maja 2010
Język polski:

5 maja 2010
Matematyka:

6 maja 2010
Język angielski: Język angielski w klasach dwujęzycznych:

7 maja 2010
Wiedza o społeczeństwie: Historia sztuki:

10 maja 2010
Biologia: Historia muzyki:

11 maja 2010
Język niemiecki: Język niemiecki w klasach dwujęzycznych:

12 maja 2010
Język hiszpański: Język hiszpański w klasach dwujęzycznych:

13 maja 2010
Geografia: Wiedza o tańcu:

14 maja 2010
Język rosyjski:  

17 maja 2010
Historia: Chemia:

18 maja 2010
Informatyka: Język łaciński i kultura antyczna:

19 maja 2010
Język francuski: Język francuski w klasach dwujęzycznych:

20 maja 2010
Fizyka: Filozofia:

21 maja 2010
Język białoruski: Język kaszubski: Język litewski: Język ukraiński: Język włoski: