Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w sesji 2019 r.

Zgodnie z § 14 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512) i § 15 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223), przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty i egzaminy gimnazjalne.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2018/2019.