Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikat dyrektora CKE o wnioskach z diagnoz dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej CKE oraz OKE Kraków zostały zamieszczone kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Są to:

  1. Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.
  2. Opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17. oraz 18.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”).

Zapraszamy do lektury i do korzystania.

Na stronie OKE w Krakowie nowe materiały dostępne są w zakładce: Materiały dla uczniów zdających maturę w FORMULE 2023.

Nowości oznaczono: News