Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023

Informacje ogólne:

Egzamin maturalny:

  1. Język polski:
  1. Matematyka:
  1. Język obcy nowożytny:
  1. Biologia:
  1. Chemia:

    6. Filozofia

    7. Geografia:

     8. Historia

     9. Historia sztuki

    10. Wiedza o społeczeństwie

  • Wersja do Wydruku